Hình thức thanh toán

Những hình thức thanh toán TIT Clothing đang áp dụng

1. Thanh toán ship cod khi khách nhận hàng

Khách hàng sau khi đặt hàng tại bất kì kênh bán hàng nào của TIT Clothing dưới đây:

  • Website: www.titclothing.vn
  • Facebook: www.facebook.com/titclothing.vn

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản